Uitnodiging Mannenontbijt 9 februari 2019

logo mannenontbijt zaanstreek

Wormer, 7 januari 2019

Beste mannen, 

Het is weer zover na een lange periode:

zaterdag 9 februari om 8.00 uur

is er weer een mannenontbijt. 

Je bent van harte welkom in 

de Vrije Evangelische Gemeente te Zaandam

Burg. Ter Laanplantsoen 21  1501TN  Zaandam

Spreker: Harm M Jager

We zijn er van 8 tot 10 uur; om 07.45 uur zijn de deuren open en is de koffie bruin.

Onder het plaatje een beschrijving over Exodus, de organisatie waar Harm ons alles over zal vertellen.

Neem gerust iemand mee.

We kijken er weer naar uit.

Jullie ook?    Groetjes,
organisatie Mannenontbijt Zaanstreek

image2


Wat betekent Stichting Exodus voor onze samenleving?

Het hoofddoel van de organisatie is (ex-)gedetineerden een kans bieden om uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een nieuwe toekomst. Daarbij wil stichting Exodus bijdragen aan het terugdringen van criminaliteit en het verlagen van recidive.

Stichting Exodus gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin criminaliteit een rol heeft gespeeld. Dat is alleen mogelijk als zij als  persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven en zicht krijgen op de zin van hun bestaan, zicht krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen leven als dat van anderen. 

Gedetineerden en bijna ex-gedetineerden krijgen van stichting Exodus persoonlijke begeleiding, gericht op integrale en professionele aanpak van hun problemen. 

Een vorm van begeleiding is de mogelijkheid van het doorlopen van een integraal en professioneel begeleidingsprogramma met huisvesting.

Doel: zelfstandig wonen, betaald werken en aangaan van (intieme) relaties.

De inzet van vrijwilligers is in al het Exoduswerk van groot belang. Door het werk van stichting Exodus wordt een normaal leven zonder criminaliteit mogelijk en neemt de veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de maatschappij toe. 

Stichting Exodus werkt hier ook aan door een maatschappelijk draagvlak te creëren voor de terugkeer van (ex-) gedetineerden in de samenleving.

Stichting Exodus wil vanuit een christelijke identiteit mensen kansen bieden op een nieuwe toekomst door:

  • Recidive te verlagen en criminaliteit terug te dringen;
  • Een breed maatschappelijk draagvlak te verwerven;
  • Samenwerking en uitwisseling in dit werk te bevorderen;
  • Open en transparant te handelen en inzicht geven in resultaten, werkwijze en besteding van middelen;
  • Te werken met een motiverende, open en informele werkomgeving.

De succes-bepalende factoren bij stichting Exodus draaien om professionaliteit en compassie.

Vier kernwaarden zijn bepalend:

  • Mensgericht;
  • Volhardend;
  • Betrokken;
  • Behulpzaam.

Tijdens het mannenontbijt wil ik graag hier met u/jou van gedachten over wisselen en uitnodigen om dit mee te beleven.

Zaterdag 9 februari bent u/jij van harte welkom in de Vrije Evangelische Gemeente, Burg. Ter Laanplantsoen 21, 1501 TN  Zaandam.

Aanvang 08.00 uur.

Harm M. Jager

Advertenties